A preparatory year at the University of Craiova

At the University of Craiova, the Department of Applied Modern Languages holds courses of Romanian language for foreign students who wish to study later in Romania. I have spoken to the University Lecturer Dr. Cristina Burtea Cioroianu (year representative), who will tell us how it is like to teach the Romanian language to foreigners, how hard it can be for the students, since we are all complaing about how hard our grammar is, but also how the courses are like in Romania, at the University of Craiova.

Ion Vasiliciuc:How hard it is for you to work with foreign students?

Cristina Burtea Cioroianu: It is not easy, for sure, because they are from different countries. Some of them, the Serbs, the Bulgarians, know a little Romanian, but not that well and it is hard to get them all to walk on the right path and at the same pace. We teach in English as a universal language, sometimes even in French, sometimes also with signs, because there are students who know neither of them so we have to adapt to them. They have different personalities from different countries, different traditions. Between them, at one point, they get along, they succeed in creating a connection, but not every time. And then, as a teacher, you are the one who needs to create that connection.

Foto: Ion Vasiliciuc Jurnalism I

I.V.: Since when did this program start?

C.B.C: It has been a long period of years, including the era before ’89. This department always had foreign students, and now, obviously, they have grown in number thanks to the department director (Anca Păunescu), who is mostly responsible for this aspect and it is normal. It is also thanks to the continuous wave, because we live in a world where, you know, people travel a lot. There are students who wish for quality education at a cheap price. They don’t pay too much. That’s why a lot come to Romania. We even had students from England which come here only because of this. The University of Medicine in Romania is at a high level, and not only the Medicine, but the overall education in Romania is at a high level compared to other European countries or other countries around the world. It matters a lot how much you spend to obtain those diplomas, which are also recognised, at least in Europe. Many universities and faculties from Romania are recognised.

I.V.: How is this program carried out? Is it similar to a normal year in the university?

C.B.C.: We have two semesters in a year. It is named Romanian language for beginners. The first semester has six exams. We have the Civilisation and culture exam, the Introduction into the Romanian language exam, the Grammar exam which is separated in other categories: text understanding, means of expression, mostly applied grammar, reading. Yes, yes, it is similar to a normal year in the university but the work is doubled, believe me. For us as well, the work doubles. I don’t know how many realise it. As an example, we also stay overtime. If they didn’t understand something, we stay there and continue to explain, one hour, maybe two. It sometimmes happens for us to leave here even after a longer time so that they can be satisfied and for them to try to understand everything. This is the purpose, that’s why they’re here. In the second semester we also have six exams. The idea is that they develop their vocabulary and express themselves coherently in a language that’s not theirs.

I.V.: Did you have any students who found it very hard and gave up in the process?

C.B.C.: No. No one gives up. If they do, they do it because of other reasons, because we struggle a lot. We even had students from China, can you imagine how it is for them?! We had some from Indonesia, many other places. They are students with a whole another language, other way of thinking, because of their system of values and traditions they come here with. There have also been students who, for example, took of their shoes in the classroom because that was how they were used to doing. You have to adapt to their aspects and explain.

I.V.: What happens to the students who do not pass the exams?

C.B.C.: They will, at one point. We have the Autumn session, in September. They cannot fail because we do our best, we even stay over time so that they can understand. In my opinion, we are a quite united and soulful team, we are passionate in what we do and it is seen in their results.

I.V.: How do the students manifest when it comes to classes, what is their atitude?

C.B.C.: For the most part, they are dedicated. This is what they come for. As an example, I have students who will study English after, and they learn, they ask meabout expressions, they ask me about delicate subjects of the language which aren’t frequently used well even by the native people, but they end up knowing them because they come here to understand and speak the language even if they will study in English afterwards, which is incredible for us.

Translation by Cristina Moțatu Jurnalism I

Anul pregătitor la Universitatea din Craiova

În Universitatea din Craiova, Departamentul de limbi moderne aplicate organizează cursuri de limba română pentru studenţii străini care doresc să facă studii mai departe aici. Am stat de vorbă și cu lect. univ. dr. Cristina Burtea Cioroianu (tutore an), care ne va spune cum este să predai limba română unor străini, cât de greu le poate fi studenţilor, ca doar ne plîngem cu toţii că avem o gramatică grea, dar si cum arată primele lor cursuri în România, la Universitatea din Craiova.


Foto: Ion Vasiliciuc Jurnalism I

Ion Vasiliciuc:Cât de greu vă este să lucrați cu studenţii străini?

Cristina Burtea Cioroianu: Nu e ușor, asta e clar, pentru că sunt din țări diferite. Sunt câțiva, sârbii, bulgarii, care mai știu ceva despre limbă, dar nu neapărat corect și e destul de greu să îi aduci pe calea cea bună pe toți și la un numitor comun. Predăm în limba engleză ca limbă de tranziție, uneori și în franceză, uneori și prin semne, pentru că sunt studenți care nu știu nici una nici alta și atunci te adaptezi. Sunt personalități diferite din țări diferite, tradiții diferite. Ei între ei, la un moment dat, se înțeleg, reușesc să creeze un liant, dar nu întotdeauna. Şi atunci, tu ca profesor ești cel care le creează acea comuniune.

I.V..: De cât timp se desfășoară acest program?

C.B.C: De foarte mulți ani, inclusiv de pe vremea de dinainte de 89. Acest departament a avut studenți străini în permanență, iar acum, evident, sunt în număr mai mare, și datorită directorului departamentului (Anca Păunescu), care se ocupă destul de mult de acest aspect, și e normal, dar și datorită fluxului continuu, pentru că trăim într-o lume unde, cum știți bine, se circulă destul de mult. Sunt studenţi care își doresc un învățământ de calitate la prețuri mici. Nu plătesc foarte mult. De aceea, vin în România foarte mulți. Am avut inclusiv din Anglia studenți care vin numai pentru acest aspect. Medicina în România are un nivel, și nu numai medicina, învățământul din România este totuși la un nivel destul de ridicat față de alte state ale Europei și ale lumii. Contează foarte mult și cât cheltuiești ca să obții acele diplome, care-s recunoscute, de altfel, la nivel european cel puțin. Multe dintre universitățile şi facultățile din România sunt recunoscute.

I.V.: Cum se desfășoară acest program? E asemănător cu un an obișuit de facultate?

C.B.C.: Avem două semestre în an. Se numește de limba română pentru începători. Este primul semestru cu șase examene. Avem examen de civilizație și cultură, examen de introducere în limba română, examen de gramatică împărțit în mai multe categorii, de înțelegere a textului, de exprimare, efectiv gramatica pusă în practică prin exerciții, de citire. Da, da, ca un an normal de facultate și credeți-mă că munca este dublă. La fel și pentru noi este o muncă dublă. Nu știu câți își dau seama de asta. Stăm și peste program, de exemplu. Dacă nu au înțeles ceva, noi stăm și continuăm, și le explicăm, o oră, două. Se întâmplă să plecăm chiar după mai mult timp de aici tocmai pentru a fi ei mulțumiți și pentru a încerca să înțeleagă. Acesta e scopul, pentru asta și vin. În semestrul al II-lea avem tot șase examene. Ideea e să-și dezvolte vocabularul și să poată să se exprime coerent într-o limbă care nu e a lor.

I.V.: Ați avut studenți cărora li s-a părut foarte greu și au renunțat pe parcurs?

C.B.C.: Nu. Nimeni nu renunță. Sau poate dacă renunță, renunță din alte motive pentru că ne străduim foarte mult. Am avut inclusiv din China studenți, deci vă dați seama pentru ei cum e?! Am avut din Indonezia. Din diverse zone. Sunt studenți care au cu totul și cu totul altă limbă, altă gândire datorită sistemului lor de valori și sistemului lor tradiționalist cu care vin. Așa printre altele, au fost studenți care, de exemplu, s-au descălțat în clasă pentru că așa se obișnuia la ei. Și tu trebuie să te adaptezi acestor aspecte, să le explici.

I.V.: Ce se întâmplă cu studenții care nu trec de examene?

C.B.C.: La un moment dat îl vor trece. Avem sesiune de toamnă în septembrie. Nu au cum să le pice pentru că ne străduim atât de bine, încât stăm și peste program, în așa fel încât ei să înțeleagă. Și chiar suntem o echipă, zic eu, destul de unită și sufletistă, adică punem suflet în ceea ve facem și se vede în rezultatele lor.

I.V.: Cum se manifestă studenții față de ore, care este atitudinea lor?


Foto: Ion Vasiliciuc Jurnalism I

C.B.C.:  În cea mai mare parte, își dau interesul. Ei pentru asta vin. De exemplu, am studenți care vor studia în limba engleză ulterior, și care învață, mă întreabă expresii, mă întreabă lucruri de finețe ale limbii, pe care în mod normal nu le stăpânesc nici nativii foarte bine, dar ajung să dorească să le cunoască pentru că ei vin să înțeleagă, să vorbească limba chiar dacă vor studia în limba engleză, ceea ce pentru noi este extraordinar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *