Află traseul unui dosar de admitere

Mulți îl completează, dar puțini știu care e drumul pe care îl parcurge un dosar de admitere. De la o banală bucată de hârtie, până e burdușit documente, știți ce se întâmplă. Dar din momentul în care ajungenţi în faţa comisiei? L-am întrebat pe secretarul general al admiterii la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Cătălin Stănciulescu: „După ce lasă dosarul la noi, membrii comisiei de admitere verifică dacă acesta este complet. Dosarul nu merge mai departe dacă lipsește ceva. Apoi se centralizează toate datele care vor fi transmite către secretariatul general al admiterii”. 

„Doar cu documente oficiale”
Mulți ne-au întrebat cum se procedează cu originalul diplomei de bacalaureat. Iată ce am aflat: „Aceasta trebuie depusă la facultatea pe care viitorul studentul a ales-o ca primă opțiune. Pentru celelalte, se acceptă doar copii legalizate, nu și xerox. Lucrăm doar cu documente oficiale”, ne-a spus Cătălin Stănciulescu.
Cei care au ajung pe holul Facultății de Științe Sociale au putut observa aglomerația din jurul meselor. „Ordinea meselor de pe acest culoar a rămas aceeași cu cea de anul trecut. Vedeți, unii zic că aceste catedre puse chiar în fața ușii incomodează. Noi spunem că ele creeză o stare de interes, că lucrurile se mișcă. Nicidecum nu credem că aduce a aglomerație”, ne-a explicat secretarul general al admiterii. Aşadar, cei cu perseverenţă vor reuşi. 
Actele necesare la înscriere:
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (original)
Foaia matricolă (original)
Certificatul de naştere (xerox)
Adeverinţă medicală tip M.S.
Două fotografii tip buletin
Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concurs (100 lei pentru prima opţiune în cadrul facultăţii; 20 ron pentru următoarele)
Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere
Candidaţii deja studenţi la o altă specializare trebuie să aducă şi o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la finele sesiunii de examene din vară a anului universitar 2010-2011
Candidaţii absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior trebuie să aducă şi diploma de absolvire sau de licenţă, în original
Dosarul plic cu toate actele originale se depune la prima specializare
Dosarele depuse la următoarele specializări vor cuprinde copiile legalizate ale documentelor depuse în primul dosar.

Text și foto: Andrei Săvulescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *