Comunicat primit de la Departamentul de Teatru

Artele Spectacolului – ACTORIE

Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universităţii din Craiova este acreditat să desfăşoare studii universitare de licenţă în domeniul Artele spectacolului – Actorie şi organizează concurs de admitere
după următorul grafic :

  • Perioada de înscriere: 15,16,18,19 iulie 2011 la sediul Universităţii din str. A.I.Cuza nr.13
  • Numărul de locuri: 10 (cu buget de stat)
  • Probele de admitere vizează aptitudinile artistice ale candidatului.
  1. Etapa I – Eliminatoriu (se notează ADMIS sau RESPINS) – practic 20 iulie 2011

Proba 1. Prezentarea unor versuri, a unui fragment de povestire (la persoana I) şi a unui monolog din Repertoriul de concurs* al candidatului.
Proba 2. Testarea aptitudinilor muzicale si ritmice – acompaniament de pian sau suport audio digital. Cele
doua probe ale etapei I se susţin în aceeaşi zi.

     2. Etapa a II-a – Evaluarea aptitudinilor actoriceşti – practic 21 iulie 2011

Proba 1. – Prezentarea unui monolog (altul decât cel din Etapa I), a unor versuri şi a unei povestiri din
Repertoriul de concurs* al candidatului – la alegerea comisiei.
Proba 2. – Exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie.

  • Afişarea rezultatelor: 22 iulie 2011

Metodologie:
– Rezultatele la Etapa a II-a se notează cu note de la 1 la 10, concurenţii fiind admişi în ordinea mediilor, în
limita numărului de locuri afişate înaintea începerii concursului de admitere.
– Pentru rezultatul final NU se ia în calcul nota obţinută la Bacalaureat.
– Departajarea la medie egală: Criteriul 1-Medie ani de studiu, Criteriul 2 – Medie examen de bacalaureat,
Criteriul 3- Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu.

*Repertoriul de concurs al candidatului trebuie prezentat la înscriere şi cuprinde:
– 10 poezii (cel puţin) de specii literare diferite (romantice, eroice, fabule);
– 2 monoloage din piese de teatru din dramaturgia naţională sau universală;
– 2 povestiri – la persoana I;
– cântece – melodii;
– o fotografie portret – color (poate fi un print pe o pagină A4).

Dosarul candidatului / candidatei la concursul de admitere conţine următoarele documente:
– Cerere de înscriere
– Copie legalizată după certificatul de naştere;
– Copie legalizată după diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
– Copie legalizată după foaia matricolă sau echivalentul acesteia ;
– Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
– Adeverinţă de la medicul de familie (apt pentru admiterea la facultate)
– Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere (100 lei).

Pentru informații supimentare contactați-ne la:
Coordonator departament,
Lect.univ.dr. Alexandru BOUREANU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *