Ministerul Educaţiei a restricţionat locurile de la taxă

Iulia Lăcriceanu
Potrivit Ordinului MECTS nr. 4285/2011, privind repartizarea cifrei de şcolarizare, anul acesta locurile la taxă nu vor mai fi suplimentate. Ministerul a luat această decizie având în vedere: capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pentru fiecare program de studii universitare de licenţă, numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diploma de bacalaureat din promoţia 2011 şi din promoţiile anterioare şi  cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare.
Ordinul priveşte instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi particulare autorizate să funcţioneze provizoriu.
Senatul fiecărei universităţi a aprobat cifra de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare, respectând capacitatea maximă de şcolarizare a programului stabilită de către ARACIS.
Din numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat au fost rezervate 33 de locuri pentru admiterea persoanelor de etnie romă. Locurile vor fi repartizate pe facultăţi/domenii/specializări , în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *