Conf. univ. dr. Daniel Ghiță: „Atractivitatea este impusă în primul rând de calitatea programelor de studii pe care le oferă facultatea noastră”

Conf. univ. dr. Daniel Ghiță
Facultatea de Drept și Științe Sociale atrage în fiecare an sute de absolvenți de liceu. Conduși de visul unei cariere în domeniul juridic, tinerii vin să își depună dosarul aici. Ca să aflăm ce s-a întâmplat la admiterea de anul acesta, am stat de vorbă cu președintele comisiei de admitere, prodecan al Facultății de Drept, conf. univ. dr. Daniel Ghiță. La biroul negru pe care se afla Noul Cod de Procedură Civilă, alături de dinamica înscrierilor, prodecanul ne-a explicat ce-i motivează pe tineri să devină studenți la Drept, ce șanse de angajare au la terminarea facultății și la ce să se aștepte cei admiși.
Alexandru Goșea: Ce i-ar motiva pe tineri să devină studenți la Facultatea de Drept?
Daniel Ghiță: Facultatea de Drept și Științe Sociale oferă o gamă extinsă de opțiuni pentru candidați, un număr de 15 specializări, împărțite pe șapte-opt domenii. Astfel avem domeniul Drept, domeniul Științe Administrative, domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, apoi Filozofie, Sociologie, Asistență Socială și Științe Politice. Fiecare dintre aceste domenii cuprind mai multe programe de studii sau specializări, astfel încât pe listă o se află 15 opțiuni, pe specializări și forme de învățământ aferente fiecărei specializări. Atractivitatea este impusă în primul rând de calitatea programelor de studii pe care le oferă facultatea noastră, de condițiile materiale oferite studenților, de spații, cadre didactice, bibliotecă, cursuri ș.a.m.d. . Mai ales de ceea ce își doresc ei să devină odată ce sunt licențiați în domeniile respective sau finalizați cu ciclul II de studii master în domeniul respectiv, pentru că fiecare dintre aceste domenii oferă și câteva programe de masterat. Dacă e să începem cu domeniul Drept, avem principalele profesii juridice, acelea de magistrat, judecător, respectiv procuror, avocat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, profesii adiacente, grefier, expert în insolvență și multe altele. Fiecare dintre celelalte domenii oferă posibilitatea ocupării unor locuri de muncă, începând de la domeniile clasice, care oferă pentru absolvent posibilitatea de ocupare a unui post de profesor sau  funcționar public. Gama este definită pe fiecare dintre domenii de acest registru la nivel național și pe care evident, candidații de acum și viitorii absolvenți îl cunosc. Acesta ar fi, din punct de vedere al ofertei noastre educaționale, motivul pentru care un absolvent de liceu de anul acesta sau din alți ani să se înscrie la Facultatea de Drept și Științe Sociale.
Se va aștepta la calitate, la profesionalism și interes deosebit din partea profesorilor
A.G.: La ce să se aștepte un candidat admis la facultate?
D.G.: În primul rând, să se înmatriculeze în anul I, să-şi îndeplinească toate obligațiile legate de această înmatriculare. Beneficiile sunt conform legii și regulamentelor interne ale Universității din Craiova, un pachet de informații legate de programul de studii pe care l-a accesat. Va avea toate informațiile încă din luna septembrie, luna premergătoare începerii cursurilor și se va aștepta la calitate, la profesionalism și interes deosebit din partea profesorilor. De asemenea, se va aștepta și la activități curiculare în interiorul zidurilor Universității sau facultății, dar și extracuriculare, prin gama largă de activități oferite fie de asociațiile studențești, fie de programele noastre interne sau activitățile gen școală de vară. Mai nou, avem cel puțin trei proiecte de practică derulate cu finanțare din fonduri europene pe programele specifice „POSDRU, pe direcțiile acestea de practică, care oferă studenților posibilitatea accesării unor stagii de practică cu parteneri specializați pe fiecare domeniu în parte, începând de la instituțiile autorităților publice locale, județene, până la instanțe, cabinete de avocatură, executor judecătoresc, birouri notariale ș.a.m.d. Deci pe toate domeniile și profesiile viitoare, studenții pot să anticipeze viața profesională prin intermediul acestor programe de practică. Nu în ultimul rând, bursele studențești, bursele Erasmus, mobilitățile internaționale, constituie un alt punct de atractivitate pentru studenți. Pentru o perioadă de câteva luni, pot să desfășoare stagii în universitățile partenere, care pentru Facultatea de Drept și Universitate nu sunt puține. Accesibile sunt toate în pachetul de informații oferit cu ocazia admiterii.
A.G.: Anul acesta ați avut un total de 693 de locuri. Câți candidați s-au înscris în perioada admiterii?
D.G.: În total avem, conform statisticii, 821 de candidați înscriși pe total la specializările amintite, dar e de menționat că 345 de candidați au participat la proba scrisă a concursului de admitere pentru a accesa locurile de la specializarea Drept, locurile finațate de la bugetul de stat. Este singura specializare care a avut în plus și un examen de admitere, probă scrisă tip grilă la limba română, iar acești candidați, 345, au susținut examenul. Rezultatele au fost afișate pe 26 (iulie 2014- n.r.). Ei se află în perioada de înscriere, de înmatriculare, de plată a taxei de înmatriculare și de încheiere a contractelor de studii. Pentru cei de la alte specializări afișarea o facem azi pe data de 29 (iulie 2014- n.r.), urmând de mâine (30 iulie- n.r.) până pe 1 august inclusiv să se depună actele de studii în orginal, să se semneze contractul de studii cu Universitatea. Practic, este un al doilea pas al admiterii, important pentru toate specializările, în afară de Drept, buget.
„Pentru noi important este că influențează pozitiv prin calitatea candidaților”
A.G.: Cum au influențat rezultatele de anul acesta de la bacalaureat înscrierile?
D.G.: Într-un mod pozitiv. În primul rând, dincolo de discuția mereu actuală a gradului de promovare a examenului de bacalaureat, văd că cifrele au crescut anul acesta, cel puțin ca procent. Însă, pentru noi important este că influențează pozitiv prin calitatea candidaților care vin să se înscrie la noi, calitate determinată în primul rând de exigența examenului de bacalaureat și de seriozitatea acestuia. Sunt convins că marea majoritatea sunt absolvenți de anul acesta. În egală măsură așteptăm a doua sesiune de admitere, și anume începutul lunii septembrie, când examenul se va desfășura pe locurile rămase libere, pe care le vom anunța mâine (30 iunie- n.r.).

A.G.: În medie, cam câți absolvenți furnizează facultatea, pe an?
D.G.: Datele statistice sunt împărțite pe specializări. De exemplu, la specializarea Drept, termină un număr de aproximativ 300 de studenți numai la cursurile de zi. Sigur, nu termină 300, pentru că pe parcursul anilor de studii exigența sau chiar rigorile impuse de procesul de învățământ diminuează numărul. Însă, cam aceasta este cifra maximă care ar putea termina în fiecare an numai la Drept, zi. Sigur că celelalte domenii și specializări au un număr de locuri atribuite mai mic și o capacitate mai mică de școlarizare. În ansamblu, cam fiecare are în medie un număr de 100 absolvenți pe specializare, locuri bugetate și taxă.

A.G.: Care au fost cele mai căutate specializări?
D.G.: Din statistica făcută până în acest moment, criteriul principal este media de la bacalaureat, singurul pentru locurile scoase la concurs pe bază de dosare. Jocul opțiunilor face ca un candidat, în raport de media pe care o are, să se ducă la prima, la a doua sau la a treia opțiune pe care a completat-o. Dar după statistica efectuată pentru prima opțiune, Dreptul rămâne cea mai căutată specializare, cu toate formele sale de învățământ. Numai la Drept, în condițiile în care se dă examen, probă scrisă, s-au înscris 345 de candidați. În continuare, după prima opțiune, avem Relațiile Internaționale, Sociologia, Asistență Socială, specializări căutate. Nu există o ierarhie în acest fel pentru că toate au fost trecute la un moment dat ca o opțiune pentru candidați, și anume Istoria, Filozofia, Științele Politice. Toate au un număr de candidați suficient, cât să ocupe locurile scoase la concurs.

A.G.: În timpul admiterii au fost probleme?
D.G.: Nu. Probleme deosebite nici nu aveau cum să fie. Cred că am reușit să organizăm bine procesul de înscriere, cu participarea cadrelor didactice, chiar și cu ajutorul studenților, care sunt mai apropiați de candidați, de viitori lor colegi. Prin spațiile generoase pe care le avem acum la dispoziție, am avut posibilitatea de a înscrie rapid. Procesul de înscriere a durat foarte puțin pentru un candidat, cu trecere dintr-o sală în alta, unde urma pașii dedicați înscrierii. Nu au fost absolut deloc probleme, nici măcar la examen, unde se mai întâmplă, datorită emoțiilor, să fie anumite reacții din partea candidaților. Anul acesta au fost toți foarte calmi, liniștiți și s-au bucurat de rezultatele pe care le-au avut.
„Legătura cu viitorul angajator este asigurată încă din momentul studiilor de licență”
A.G.: Cât de conectată este facultatea cu piața muncii?
D.G.: Foarte conectată. Tendința este de accentuare a acestei legături cu viața profesională viitoare. Un pas mare făcut este derularea acestor proiecte finanțate din fonduri europene, programul „POSDRU”, pe direcția integrarării în piața activă, practică, programe care tocmai asta stimulează. Din anul I avem prevăzute în planurile de învățământ disciplina practicii de specialitate, care devine obligatorie la anii superiori, la anul III-IV pentru Drept, la anii terminali la toate specializările. Se poate observa că legătura cu viitorul angajator este asigurată încă din momentul studiilor de licență. Nu mai vorbim de studiile de masterat, care accentuează această legătură. În principal, pe relația aceasta de practică cu partenerii noștri tradiționali reușim să închegăm și să accentuăm această relație cu viața profesională.

A.G.: Câți absolvenți  credeți că și-au găsit un loc de muncă la terminarea facultății?
D.G.: Absorția pe locurile de muncă diferă de la o specializare la alta, însă, de regulă, procentul este dat și de promovarea examenelor profesionale. Din câte cunosc eu, pe toate domeniile, dar mai ales pe Drept, intrarea în orice profesie juridică este condiționară de promovarea unui examen, cu echivalentul în puncte a notei 7. La principalele discipline juridice se susține acest examen. Concurența este foarte mare la Institutul Național al Magistraturii, la intrarea în Barou, pe filiera Institului Național de Pregătiri și Perfecționare a Avocaților, examene pe care le organizează Uniunea Notarilor Publici din România pentru locurile de notar ș.a.m.d Ce pot să vă spun dincolo de statistici este că Facultatea de Drept și Științe Sociale, cel puțin pe specializarea Drept, se situează printre primele trei-patru facultăți din țară. De altfel, facultățile de drept tradiționale sunt cele din așa numitul Hexagon al nostru, cele șase facultăți de drept ale Universității București, Iași, Cluj, Timișoara, Sibiu și Craiova. Iar Craiova a fost întotdeauna fruntașă în acestea șase, doar sunt cele care furnizează aproape 90% din viitori profesioniști ai dreptului. Prin urmare trageți concluzia că suntem într-un procent bun și ne situăm printre primele facultăți din țară care furnizează candidați la aceste examene de intrare în profesie.
„Dacă există o discriminare, aceasta este dată de un singur lucru, de pregătirea individuală a fiecărui candidat”
A.G.: Credeți că se fac discriminări la angajare între studenții facultăților de stat și cei ai facultăților private?
D.G.: Nu, nici nu ar avea cum. Dacă există o discriminare, aceasta este dată de un singur lucru, de pregătirea individuală a fiecărui candidat. Sigur că la pregătirea individuală a viitorului profesionist contribuie și calitatea procesului de învățământ din facultate, dar nu există o discriminare. Concursul este organizat de o entitate care nu are legătură cu nicio universitate, și anume  Institutul Național al Magistraturii, care-și desfășoară activitatea în mod autonom de instituțiile de învățământ superior. Acolo există un singur criteriu, și anume nota obținută pe baza pregătirii anterioare. Deci niciun fel de discriminare, nu ar avea cum. Singura discriminare, dar nu aș numi-o așa, ci mai degrabă un avantaj, ar fi cel ale altor facultăț,i care pot să ofere studenților o pregătire de calitate.

A.G.: Studenți străini aveți?
D.G.: Da, avem în fiecare an studenți din țările Uniunii Europene, care pot să vină de la orice universitate din țările membre. Avem, tradițional, studenți din Republica Moldova pe toate filierele pe care ei pot să vină, bursieri ai Statului Român ș.a.m.d. Avem chiar și cetățeni extracomunitari, din afara țărilor Uniunii Europene care vor, doresc, vin și fac studii la Universitatea din Craiova, atât din țări din Africa cât și din Asia. Aproape de pe toate continentele avem astfel de studenți.
 „Oferim calitate, profesori buni și condiții materiale deosebite”
A.G.: De ce să vină un student străin să facă facultate în Craiova?
D.G.: Cred că din ce în ce mai mult universitățile din România devin atractive pentru studenții străini, prin calitatea oferită. Se vorbește de învățământul românesc și de calitatea lui. La Craiova, în special, de condițiile materiale oferite. Vedem numai acest campus în curs de finalizare. Campus care cuprinde noua clădire a Facultății de Drept și Științe Sociale, construită prin „Programul Operațional Regional, pe fonduri europene, dar și prin programul Regi,. Campusul cuprinde și căminele renovate în totalitate, iar lucrările continuă cu renovarea celorlalte cămine studențești, cu extinderea și modernizarea celorlate spații existente în campus. Deci oferim calitate,  profesori buni și condiții materiale deosebite, astfel încât cred eu că atractivitatea este aceeași cu a universităților din celelalte țări membre ale Uniunii Europene, cu care ne comparăm.

A.G.: Ce le transmiteți viitorilor studenți?

D.G.: Le transmit ceea ce le spunem încă din primele zile, acum când pășesc în facultate în calitate de candidați, potențiali studenți. Le transmit încredere, să vină cu apetit pentru  acumularea de cunoștințe și multă seriozitate. În egală măsură, vor primi din partea profesorilor aceeași seriozitate și profesionalism și vor avea, când vor fi licențiați, satisfacția obținerii unui loc de muncă, ca urmare a studiilor terminate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *