Conf. univ. dr. Anamaria Preda, decan Facultatea de Litere: „Vreau să formăm echipe tinere”


Laura Sandu : De ce aţi candidat pentru funcţia de conducere a Facultăţii de Litere?
Anamaria Preda : Am candidat pentru această funcţie ca urmare a traseului profesional şi managerial parcurs de mine până acum, considerând că pot să ofer toată experienţa acumulată, priceperea şi dedicarea pentru dezvoltarea facultăţii mele.
L.S : Ce proiecte aveţi pentru studenţii Facultăţii de Litere?  
A.P.: În primul rând, intenţionez să îi ajut pe studenţii şi masteranzii noştri să îşi publice o revistă a lor. Mai vreau să formăm tinere echipe, atrăgând şi, astfel, antrenând studenţii, masteranzii şi doctoranzii pentru activitatea de cercetare.
L.S.: Cum relaţionaţi cu studenţii de când sunteţi decan? Vă privesc altfel?
A.P. : Consider că relaţia profesorilor cu studenţii este una specială, o relaţie de parteneriat. De aceea, îmi place să cred că studenţii mei nu au simţit nicio schimbare în felul în care interacţionez cu ei din momentul în care am devenit decan. Tot astfel, nici atitudinea lor nu a suferit vreo modificare.
L.S.: Cum gestionaţi problema sălilor de curs?
A.P. : Problema sălilor de curs este una destul de sensibilă pentru noi. Din cauza lucrărilor de consolidare a corpului central al Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere este cea mai afectată, din punct de vedere al spaţiului de învăţământ. În toamna aceasta, vom solicita conducerii Universităţii câteva săli de curs/seminar, astfel încât activitatea noastră să se desfăşoare în condiţii normale.
L.S.: Cum îi sprijiniţi pe studenţii care fac parte din Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Litere (A.S.F.L.)?
A.P.: Atunci când îmi va fi solicitat sprijinul de către această asociaţie, studenţii noştri se vor bucura, cu siguranţă, de tot ajutorul meu şi al colegilor mei.
L. S.: Cum îi atrageţi pe viitorii studenţi?
A.P.: În primul rând, oferta de studii a Facultăţii de Litere este una foarte diversă. Avem programe de studii în mai multe domenii: Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării, Ştiinţe ale educaţiei, Arte (Teatru şi Muzică). În al doilea rând, pentru că avem un corp profesoral extrem de bine pregătit, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi didactic. La facultatea noastră, studenţii vor găsi în profesorii lor nişte parteneri care îi vor ajuta să devină adevăraţi profesionişti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *