Prof. univ. Dr. Marian Dragomir, decan Facultatea de Educație Fizică și Sport: „Vrem construirea unui complex sportiv în incinta facultăţii”


Daniela Vulpe: Care credeţi că sunt factorii ce conferă credibilitate şi prestigiu unei Facultăţi de Educație Fizică și Sport ?
 Marian Dragomir: Cred că imaginea pozitivă de care se bucură facultatea noastră este datorată în primul rând calităţii absolvenţilor, foarte mulţi dintre ei regăsindu-se în cadrul inspectoratelor şcolare,  în organismele de conducere ale şcolilor sau cluburilor sportive, manageri în clinici de recuperare sau oameni de succes în străinătate. Printre alţi factori ce stau la baza unei credibilităţi solide, se numără cadrele didactice foarte bine pregătite şi mereu la curent cu noile cercetări în domeniu, dar şi rezultatele bune ale studenţilor noştri, înregistrate la diferite concursuri sportive sau manifestări ştiinţifice.
D.V.: Care sunt principalele valori pe care Facultatea de Educație Fizică și Sport își propune să le transmită viitorilor profesioniști?
M.D.: În primul rând, valorile morale ca dreptatea, sinceritatea, respectul şi echitatea, precum şi dragostea pentru copii, iscusința didactică, toate acestea derivând, de fapt, din pasiunea pentru profesie. 
D.V.: Dat fiind că piața muncii sportive este suprasaturată, de ce ați încuraja pe cineva să urmeze o astfel de facultate?
M.D.: Educaţia fizică este o disciplină insuficient abordată în curriculumul naţional din învăţământul actual. Sperăm la o aliniere către învăţământul european în ceea ce priveşte această disciplină şi astfel numărul orelor de educaţie fizică să crească, acest aspect conducând la majorarea numărului de posturi de profesor de educaţie fizică. Absolvenţii noştri, care nu îşi doresc o carieră în învăţământ, pot opta pentru sportul de performanţă, pot fi instructori sportivi, antrenori personali, manageri sportivi şi altele. De asemenea, domeniul Kinetoterapie este unul de actualitate, absolvenţii noştri dobândind competenţe de asistenţă kinetică, profilactică, terapeutică şi de recuperare medicală.
D.V.: Ce reprezintă pentru dumneavoastră postul de decan?
M.D.: La început, acest post a fost o provocare pentru mine. Acum îl văd ca pe o punte solidă între conducerea Universităţii din Craiova, cadrele didactice ale facultăţii noastre şi studenţi.
D.V.: De ce credeți că ați fost singurul candidat?
M.D.: Nu vă pot spune cu siguranţă. Cred că mă bucur de încrederea colegilor mei şi ţin să le mulţumesc pentru sprijinul acordat şi devotamentul manifestat în această perioadă.
D.V.: Aveți în plan proiecte ce privesc înfrumusețarea și dotarea incintei? Studenții sunt nemulțumiți de aleea principală şi terenuri.
M.D.: Desigur, printre obiectivele noastre se numără şi reabilitarea şi modernizarea clădirilor, a terenurilor şi ale aleilor din spaţiul nostru.
D.V.: Care este cel mai important proiect al acestui mandat?
M.D.: Cu siguranţă cel mai important proiect este construirea unui complex sportiv în incinta facultăţii noastre, care să cuprindă printre altele o sală de sport, un bazin de înot şi un stadion.
D.V.: Cât de disponibil este domnul decan pentru studenți?
M.D.: Permanent uşa biroului meu este deschisă pentru orice problemă a studenţilor şi cred că există o comunicare excelentă între noi.
„zeci de titluri de campioni”
D.V.: Ce înțelegeți prin dezvoltarea facultății?
M.D.: Dezvoltarea facultăţii vizează atât perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, coordonarea unor proiecte de cercetare/dezvoltare, precum şi investiţii în infrastructură, dotarea cu materiale didactice şi de cercetare.
D.V.: Enumerați-mi 5 probleme şi 5 performanţe ale facultății.
M.D.: O să încep cu performanţele, printre care se numără zeci de titluri de campion naţional la Campionatele Naţionale Universitare, numeroase premii obţinute de către cadrele didactice în activitatea de cercetare, atragerea unui număr mare de sportivi de top către facultatea noastră, numeroşi absolvenţi sunt antreprenori de succes, atât în sport, dar, mai ales, în kinetoterapie, semnarea numeroaselor parteneriate cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate. Problemele cu care ne confruntăm sunt legate în general de baza materială şi de echipamentele şi instalaţiile sportive. Astfel, pot enumera: retrocedarea unei părţi importante din stadion, fapt ce poate avea repercusiuni asupra procesului didactic, lipsa unei săli de sport moderne, lipsa unui bazin de înot, modernizarea bazei sportive existente şi atragerea unui număr mai mare de studenţi străini în cadrul facultăţii noastre.    
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *