Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, decan Facultatea de Științe Sociale: „rezultatele Facultății de Științe Sociale pot fi considerate ca performanțe”


Daniela Vulpe: Care credeţi că sunt factorii ce conferă credibilitate şi prestigiu Facultății de Științe Sociale?
Sorin Damean: Este o întrebare foarte bună. Încă de la început am încercat să stabilesc acești factori și eu cred că cei mai importanți sunt calitatea, profesionalismul și vizibilitate atât națională, cât și internațională. Toate acestea eu cred că sunt specifice facultății noastre de Științe Sociale, care este multidisciplinară.
 
D.V.: Care sunt principalele valori pe care Facultatea Științe Sociale își propune să le transmită viitorilor profesioniști?
S.D.: Valorile sunt multiple: umane, morale și, în mod deosebit, valori care țin de pregătirea profesională a fiecăruia dintre studenții noștri. De pildă, pentru cei care se pregătesc să devină istorici, ei trebuie să respecte anumite valori, care sunt specifice domeniului în care s-au pregătit, la fel la sociologie, științe politice, asistență socială, filosofie, deci toate acestea contribuie la formarea profesională a viitorilor noștri absolvenți. Eu cred că valorile cele mai importante pe care noi le transmitem sunt acelea de seriozitate, încă o dată de profesionalism, pentru că nu se poate să ajungi pe piața muncii fără să demonstrezi profesionalism și, fără îndoială, o înaltă ținută științifică.
D.V.: Ce reprezintă pentru dumneavoastră postul de decan?
S.D.: Este o postură în care responsabilitățile sunt foarte mari, o postură în care trebuie să ai recunoașterea colegilor, care în cele din urmă au contribuit la desemnarea ta și, nu în ultimul rând, o foarte bună pregătire profesională. Vizibilitate, de asemenea, la nivelul comunității academice şi, totodată, aş putea spune că un decan trebuie să mențină în facultate o atmosferă favorabilă studiului, o atmosferă colegială, o atmosferă de înțelegere și, mai ales, de colaborare.
D.V.: Care este cel mai important proiect al acestui mandat?
S.D.: Firește că în perspectivă noi ne-am pus mai mult obiective. Unul dintre ele ar fi acela de a reuși să creștem la nivel de specialiști. Facultatea noastră este o facultate tânără, are nevoie de specialiști în domeniu, deci promovarea cadrelor didactice și aducerea de noi cadre didactice la facultate este un obiectiv prioritar. De asemenea, trebuie să îmbunătățim calitatea procesului învățământului și insistăm pe acest domeniu, pentru că studenții noștri trebuie să fie cât mai bine pregătiți. La nivel de proiecte de durată, să spunem așa, ne dorim ca în felul acesta să realizăm cât mai multe posibilități în domeniul cercetării, deci de a crea acele căi pentru a accesa proiectele europene, pentru că nu se poate desfășura activitatea la nivelul facultății numai în ceea ce privește învățământul sau în ceea ce privește procesul didactic. Componenta cercetării este foarte importantă şi obiectivul nostru este acela de a obține cât mai multe proiecte de cercetare, pentru ca în felul acesta să putem merge fără nici un fel de probleme înainte.
D.V.: Cât de accesibil este domnul decan studenților?
S.D.: Celor care mă cunosc știu că există această disponibilitate. Sunt o persoană foarte deschisă, îmi place să întrețin un dialog permanent şi constant cu studenții și, ori de câte ori sunt probleme sau dorința de a comunica cu decanul, ușa întotdeauna este deschisă pentru ei.
D.V.: Ce înțelegeți prin dezvoltarea facultății?
S.D.: Dezvoltarea facultății trebuie să aibă loc pe mai multe paliere. În primul rând, este foarte important ca ea să se dezvolte, din punct de vedere al corpului profesoral. În al doilea rând, ea trebuie să se dezvolte prin promovarea unor specializări, care să fie cât mai bune cu putință, care să aibă o șansă pe piața muncii. În egală măsură, dezvoltarea Facultății de Științe Sociale trebuie să însemne și ceea ce spuneam mai devreme, accentuarea laturii cercetării. Învățământul românesc are nevoie de cercetare. Universitatea din Craiova este o universitate și de educație, și de cercetare în egală măsură și dorința noastră este aceea de a dezvolta proiecte comune, dacă se poate interdisciplinare, deci proiecte care să îmbine specialiști din specializările pe care noi le promovăm, și nu numai, la nivelul Facultății de Științe Sociale, ci și cu celelalte facultăți la nivelul Universității din Craiova, de ce nu, poate chiar și regional, poate chiar și național, și internațional.
D.V.: Enumerați-mi 5 probleme şi 5 performanțe ale facultății.
S.D.: Poate cea mai evidentă problemă este cea legată de sistemul birocratic, aproape că totdeauna avem de răspuns la tot felul de adrese, la tot felul de situații, la tot felul de statistici, care din păcate se fac într-o perioadă foarte scurtă de timp și, în felul acesta, pierdem timp prețios pentru realizarea celorlalte proiecte pe care noi ni le-am propus. Nu văd în rest probleme nici la nivelul parteneriatului cu studenții, nu avem probleme în ceea ce privește spațiile de învățământ, Facultatea de Științe Sociale are sălile sale, disponibile pentru studiu. Se asigură condiții adecvate, avem laboratoare de cercetare, sigur, ar trebui să și îmbunătățim. Poate că aici ar trebui să accentuăm puțin îmbunătățirea bazei materiale, a logisticii. Să eliminăm această problemă legată de aparatura de care avem nevoie pentru a ne desfășura activitatea în bune condiții. Dacă este să vorbim despre performanțe, eu cred că Facultatea de Științe Sociale este foarte vizibilă la nivelul comunității academice, atât prin organizarea de manifestări științifice, cele mai multe internaționale, cât și din modalitatea aceasta pe care ne-o oferă specializările noastre, de a circula în țară, de a stabili contacte cu alte universități partenere și, de asemenea, de a colabora, de a coopera pentru proiecte comune. Din punctul acesta de vedere, aş putea spune că rezultatele Facultății de Științe Sociale pot fi considerate ca performanțe. Nu trebuie uitat că avem specializări care sunt foarte bine cotate la nivel național și aş vrea să spun că la Universitatea din Craiova s-au creat adevărate „școli”, nu cu sensul de școală din învățământul preuniversitar, ci o școală constituită din elemente performante, care la rândul lor diseminează rezultatele în exterior, și sunt două domenii în care noi excelăm: istoria şi sociologia. 
D.V.: Care trebuie să fie rolul unui decan al Facultății de Științe Sociale?
S.D.: Rolul trebuie să fie acela de a crea o atmosferă de înțelegere, de colaborare, de cooperare, atât între cadrele didactice, cât și între cadrele didactice și studenți. Trebuie să asigure un bun management al facultății, pentru ca ea să poată progresa, să poată evolua, să se poată dezvolta și, nu în ultimul rând, este acela de a crea o imagine pozitivă a facultăţii, pentru ca celelalte centre universitare să apeleze la expertiza noastră, să apeleze la colaborarea noastră și, de asemenea, să reușim să construim proiecte comune. Nu este ușor să fii decan la o facultate atât de diversă, cum este Facultatea de Științe Sociale, în care avem atâtea specializări, dar eu cred că prin seriozitate, prin profesionalism putem să depășim dificultățile și, în felul acesta, să rămânem una dintre cele mai importante facultăți la nivelul Universității din Craiova.
D.V.: Ce vă doriți de la acest mandat?
S.D.: Mi-aș dori, în primul rând, o atmosferă caldă, colegială în care atât noi, profesorii, cât și studenții, să putem comunica, să putem colabora și să avem rezultate cât mai bune în ceea ce privește evoluția specializărilor noastre. Absolvenții noștri să reușească prin competiție să ocupe un loc de muncă, potrivit pregătirii pe care şi-au dobândit-o în timpul anilor de studii. Cred că sunt dorințe firești, dorințe normale și sunt convins că în cei patru ani le putem înfăptui.
D.V.: De ce ați încuraja pe cineva să urmeze o astfel de facultate?
S.D.: Firește că un student, când se îndreaptă spre Facultatea de Științe Sociale, are niște așteptări. El dorește să găsească condiții prielnice pentru studiu, un corp profesoral bine pregătit, posibilitatea de a dialoga și de a comunica cu profesorii, pentru a avea rezultate cât mai performante. De asemenea, eu cred că este foarte importantă componentă posibilitatea de a pleca cu burse Erasmus în spațiul universitar european, pentru a vedea cum evoluează învățământul și în statele Uniuni Europene. Tot ce am spus până acum sunt atuuri pentru Facultatea de Științe Sociale și eu cred că în felul acesta avem posibilitatea să atragem cât mai mulți absolvenți, pentru că aici se face carte, aici este vorba de seriozitate, aici îi pregătim pe studenții noștri să devină adevărați profesioniști.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *