Voluntariatul. Mod de întrebuinţare

Voluntariat se consideră orice activitate de interes public întreprinsă în domenii precum: arta și cultura, sport și recreere, educatieși cercetare, protecția muncii, sănătate, asistentă socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, dezvoltare comunitarăși dezvoltare socială.
Pe durata perioadei activității de voluntariat și la încheierea acțiuniide voluntariat, organizațiaîn cadrul căreia s-a efectuat voluntariatul eliberează un certificat de voluntariat, care include și un raport de activitate.
Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiatîn forma scrisă. Contractul trebuie să fie însoțit de o fișă de voluntariat și o fișă deprotectie a voluntarului.
Daca la concursurile organizate pentru ocuparea unui post, doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, instituțiile publice, angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaților care au în CV și activități de voluntariat.
Psihoterapeutul Agnes Remalia Dragomir spune că din punct de vedere emoţionalşipsiho-terapeutic, beneficiile voluntariatului „sunt, în cea mai mare parte, ale celui care lucrează ca voluntar. Orice voluntar presupune o formare, timp, răbdare, apoi el pleacă oricând cand vrea, cu tot ce a învăţat. Cu toate astea, cei mai mulţi care lucrează cu voluntari, fac asta pentru voluntari. Există sisteme care implică persoane care au avut anumite afecţiuni, probleme afective, dependenţe (în special), care sunt prinşi apoi ca voluntari tocmai pentru a ramâneconectaţi la ce inseamnă acea problemă din alt punct de vedere. O să ilustrez cu un exemplu: o persoana dependentă de droguri, recuperată, are şanse mult mai mari sa rămână ancorată în realitatea răului ce îl poate face drogul – dacă lucrează voluntar pentru ajutorarea celor care vin să se recupereze (într-un centru)”.
Alex Ciurca este student în anul I la Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism, (Universitatea din Craiova). Are 21 de ani, este din Craiova (Dolj) și a participat la două proiecte Erasmus și face constant voluntariat în AIESEC cu studenți internaționali. Un prieten l-a îndrumat să facă voluntariat, iar acest lucru l-a schimbat mult: „Eram o persoană care obișnuia să creadă că ideile lui sunt cele mai bune și nu asculta părerile altora. Am fost pus să lucrez într-o echipă, atunci am învățat că orice părere trebuie ascultată pentru că nu știi niciodată cât de bună poate fi dacă nu o asculțiși nu o pui în aplicare”. El consideră că mai mulți oameni trebuie să facă voluntariat pentru că ajută la dezvoltare personală și la dezvoltarea societății, plus, experiențe noi și prietenii care pot dura.
Roxana Oprițesc Nicolae este studentă în anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Specializare Sport (Universitatea din Craiova). Are 21 de ani, este din Craiova (Dolj) și a participat la 30 de voluntariate. Diriginta a fost prima persoană care a îndrumat-o să facă voluntariat, iar acest lucru a schimbat-o complet: „Eram la o fundație pentru copii cu dizabilități şi acestea aveau diferite boli fizice, mintale etc. și de atunci am învățat să îmi apreciez mai mult propria viață și să îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă”. Când este nevoie să se ducă la un voluntariat nu stă prea mult pe gânduri și consideră că mult mai mulți oameni trebuie să facă voluntariatepentru ai să fie mai empatici.
Luiza Maria Iordache este studentă în anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Specializare Sport, (Universitatea din Craiova). Are 21 de ani, este din Craiova (Dolj) și a participat în total la 30 de voluntariate. Profesorii de la liceu au fost primii care au îndrumat-o să facă acte de voluntariat. Acest lucru i-a schimbat modul de a gândi: „Participând la multiple activități am cunoscut diferite persoane care, deși pentru ei, privind din exterior, părea că nu mai au nici o șansă la viață, mi-au arătat ce înseamnă să zâmbești din suflet, să te bucuri de fiecare clipă a vieții ca și cum mâine n-ar mai fi. Am învățat să comunic deschis și să iubesc tot ceea ce am”. Ea consideră că mult mai mulți oameni ar trebui să facă voluntariat pentru că ar fi modul cel mai bun de educare al minții prin fapte bune, de dezvoltare a calităților sufletești și de cunoaștere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *