„aici a fost fratele meu și mi-a zis că e bine”

Studenții străini continuă să vină în România în ciuda faptului că românii aleg să-și facă studiile în afara țării. Universitățile românești devin tot mai atractive pentru studenții din alte țări. Universitatea din Craiova nu face excepție. Anual, aici, sunt admiși studenți din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Albania sau Iran.

Pentru mulți dintre ei limba româna este străină, tocmai din acest motiv solicită un an pregătitor. Pentru a afla de ce au ales România, dar și cât de ușoară sau grea le pare limba română am stat de vorba cu câțiva studenți din anul pregătitor.

Niculina Paunovik (Serbia) spune că în ciuda faptului că nu știa deloc limba a ales să vină în România fiindcă este mai aproape de casă. „Am ales România și Craiova pentru că îmi place și este aproape de țara mea. Când eu am venit nu știam bine limba română. Nu am știut nimic, dar acum eu învăț. Profesoarele sunt foarte bune, explică lecțiile foarte bine. Îmi place aici. Studiez limba română de șapte luni. Cel mai greu mi-a fost să învăț prepozițiile. După ce termin anul pregatitor vreau să depun la Medicină și Farmacie.”

Shirly Kola (Albania) a venit aici pentru multitudinea de oportunități, dar și pentru că este mai bine decât în țara sa. „Îmi place România și este mai bine decât în țara mea. Are multe oportunități. Limba română cred că este una interesantă. La început a fost puțin greu, dar acum este mai bine. Am învățat multe lucruri. Gramatica este aceeași ca a noastra. Cel mai greu mi-a fost să învăț prepozițiile. Anul viitor vreau să depun la Universitatea de Medicină.”

Ivan Savic (Serbia) învață limba română în an pregătitor și în același timp este student la Universitatea de Medicină și Farmacie. „Am ales România pentru că aici a fost fratele meu și mi-a zis că e bine. La început a fost foarte greu că nu am știut bine, dar acum am învățat puțin. Învăț limba română de șapte luni. Cel mai greu mi-a fost să învăț prepozițiile. Sunt student la Farmacie.”

Kiavash Aziz Mohammad (Iran) a ales România pentru că unchiul lui trăiește aici de 30 de ani. La fel ca și colegilor lui cel mai greu i-a fost să învețe prepozițiile. Acesta mai spune că gramatica limbii române este cea mai grea din toate pe care le știe. „Am venit în 17 octombrie. Am ales România pentru că am unchiul aici, stă de 30 de ani aici. România are mulți oameni buni. Limba e grea. Noi, cei din Asia, avem alt alfabet, e puțin greu, dar avem buni profesori și e bine. Putem sa vorbim. Nu știu ce imi place, dar nu-mi place gramatica limbii române. E cea mai grea gramatică din toate limbile pe care le știu. Știu engleză, persiană, puțin arabica. La fel și mie mi-a fost cel mai greu să învăț prepozițiile. Vreau să depun Universitatea de Medicină și Farmacie și vreau sa trăiesc aici.”

    O sală mică, pereții plini cu postere în limba engleză și română, iar pe tablă o mulțime de expresii românești. Studenții sunt așezați majoritatea în ultimele bănci, ascultă atent și iau notițe. Așa arată clasa în care studenții străini învață limba română. S-au agitat ca niște copii mici când le-am spus că sunt de la jurnalism și că vreau să vorbesc cu ei. „Dacă nu o să vorbesc corect?” era cea mai mare frică a lor. Au arătat o atitudine prietenoasă atunci când le-am spus că sunt la fel ca ei, studentă, și străină. Şi, chiar dacă învață româna de doar șapte luni,  s-au descurcat şi ne-am înţeles foarte bine.


  „here was my brother and he said he was fine”

Foreign students continue to apply for a study programme in Romania, though Romanian students choose to study abroad. Universities in Romania have become more attractive to foreign students. The University of Craiova is not an exception. Students from the Republic of Moldova, Ukraine, Bulgaria, Serbia, Albania or Iran are enrolled every year.

For many of them, Romanian is a foreign language, which is why they are asking for a preparatory year. To find out why they chose Romania, but also how easy or hard the Romanian language seems to be for them, I talked to a few students from the preparatory year.

     Niculina Paunovik (Serbia) says that despite the fact she does not know her at all, she chose to come to Romania because she is closer to home. „I chose Romania and Craiova because I like it and it’s close to my country. When I came I did not know Romanian well. I did not know anything, but now I learn. The teachers are very good, they explain the lessons very well. I have been studying Romanian for seven months. The hardest thing for me was to learn prepositions. After I finish the preparatory year I want to submit to Medicine and Pharmacy. „

     Shirly Kola (Albania) came here for the multitude of opportunities, but also because it is better than in his country. „I like Romania and it’s better than in my country. There are a lot of opportunities. The Romanian language is an interesting one. Then I start studying it was a little hard, but now it’s better. I learned many things. Grammar is the same as ours. The hardest thing for me was to teach prepositions. Next year I want to go to the University of Medicine. „

      Ivan Savic (Serbia) studies Romanian in the preparatory year and at the same time he is a student at the University of Medicine and Pharmacy. „I chose Romania because here was my brother and he said he was fine. At begining it was very difficult that I did not know well, but now I learned a little. I have been learning Romanian for seven months. The hardest thing was to study prepositions. I’m a Pharmacy student. „

     Kiavash Aziz Mohammad (Iran) chose Romania because his uncle lives here for 30 years. Learning prepositions was the hardest thing for him as for the others. He also says that the Romanian grammar is the hardest of all he knows. „I came on October 17th. I chose Romania because I have my uncle here, he’s been here for 30 years. Romania has many good people. Language is tough. We in Asia have another alphabet, it’s a bit hard, but we have good teachers and it’s fine. We can talk. I do not know what I like, but I do not like the Romanian grammar. It’s the hardest grammar from all the languages I know. I know English, Persian, little Arabic. So it was the hardest for me to learn the prepositions. I want to submit the University of Medicine and Pharmacy and I want to live here. „

    A small room, the walls full of posters in English and Romanian, and on the blackboard a lot of Romanian expressions. Students are mostly sitting in the latest desks, listening carefully and taking notes. This is how looks the class in which foreign students learn Romanian language. They were agitated like little children when I told them I was a journalism student and I wanted to talk to them. „If you do not speak right?” It was their greatest fear. They showed a friendly attitude when I told them I was just like them, a student, and a stranger. Even if they learned the Romanian language for only seven months, they did it and we understand very well.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *