Subvenții pentu studenții care stau în chirie

Viața de student nu se rezumă doar la specializarea într-un anumit domeniu sau la acumularea de noi cunoștințe. Susținerea financiară face diferența între continuarea studiilor sau abandon. Acest aspect nu este trecut cu vederea de niciun student, cu atât mai mult de cei care nu studiază în județul de care aparțin.

Pentru toți studenții care nu au domiciliul în județul în care studiază există încă din anul 2004, OUG nr. 73/2004, de care pot să beneficieze toți cei înscriși în învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat. Cei care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii pot primi o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor.

Pentru a benefica de subvenție trebuie îndeplinite mai multe condiții. În primul rând, să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în orașul în care își desfășoară cursurile. În plus, trebuie să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie, care să nu depăşească salariul minim brut pe economie și să aibă vârsta de până la 29 ani. Studenții pot opta pentru subvenţie, în condițiile în care nu au primit sau solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Însă, nu mulți știu că există această oportunitate și că pot beneficia de bani pentru gazdă. „Nu am știut că există posibilitatea de a beneficia de această subvenție. Nu locuiesc în Dolj, iar în cei trei ani de studii am stat mereu cu chirie. Este un mare ajutor pentru studenți, mai ales atunci când situația financiară a familiei nu este atât de bună”, a spus Mihaela Pătru (Traducere și Interpretare, III).

La UCV nu s-au depus dosare privind subvenția pentru chirie

Instituțiile de învățământ superior de stat sunt cele care stabilesc lista beneficiarilor de subvenție individuală de sprijin pentru cazare. Selectarea se face pe baza listelor de studenți eligibili, în funcție de bugetul alocat în acest scop fiecărei instituții în parte. Ordinea în lista studenților eligibili pentru subvenții de cazare se determină în funcție de criterii sociale și de performanță academică. „La Universitatea din Craiova nu s-au depus anul acesta dosare privind subvențiile pentru chirie. Nu a existat cerere pentru astfel de subevenții din partea studenților craioveni. Nici locurile din cămine nu au fost ocupate în totalitate anul acesta”, a spus Gerorgică Ancuța, Director Direcția Administrativă Cămine și Cantine.

Studenții care îndeplinesc condițiile necesare obținerii subvenției trebuie să întocmească un dosar cu următoarele: copia cărții de identitate, adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat, adeverinţă de venit propriu, precum și o adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali.

Cel mai important document este copia contractului de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice. Nu sunt eligibili studenții care nu au obținut numărul de credite ce permite trecerea în anul de studii următor sau cei care sunt înscriși pe locurile de la taxă.

Claudia PREDILĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *