Va fi Erasmus sau nu va fi nimic

Nu e momentul, dar e de trecut la „To Do” post-Corona. Bine cunoscutul program Erasmus+ aduce, din nou, în atenția studenților craioveni, ocazia de a obține o mobilitate pe timpul facultății. Studenții pot merge la Departamentul de Relații internaționale pentru a afla toate informațiile de care au nevoie. Înscrierile în cursa pentru o experiență unică se fac la nivelul fiecărei facultăți.

Loredana Harega, reprezentantul Erasmus+ din Universitatea din Craiova, ne-a oferit un interviu pentru a contura o imagine mai clară a acestui program în rândul studenților.

Andrada Odină: Ce presupune programul în sine?

Loredana Harega: Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program, de a utiliza în mod eficient talentul uman și capitalul social al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

A.O.: Câte burse se pot acorda într-un an?

L.H.: Nu exista un număr minim sau maxim de mobilități ce pot fi finanțate, ci doar precizarea faptului ca toate mobilitățile trebuie să se încadreze în bugetul alocat universității noastre în anul respectiv. Bugetul nu este niciodată unul mic. Nu au existat cazuri în ultimii ani de mobilități care să nu fie finanțate din lipsa granturilor.

Erasmus+, oportunitate de a evolua

A.O: Care sunt motivele pentru care studenții ar trebui să aplice în cadrul unui astfel de program?

L.H.: Motivele pentru care studenții trebuie să aplice sunt multiple. Câteva dintre cele identificate de noi de-a lungul timpului ar fi: oportunitate de a învăța într-o universitate din străinătate, fără plata taxelor de școlaritate, cu un alt sistem educațional; dezvoltarea unor competențe și abilități noi, specifice domeniului de desfășurare a activității; îmbunătățirea competențelor lingvistice; dezvoltarea unor noi competențe precum cele interculturale, culturale, sociale și personale (încrederea în sine); sporirea oportunităților de angajare și de pătrundere pe piața muncii.

A.O.: Care sunt țările în care aceștia pot pleca cu bursă?

L.H.: Universitatea din  Craiova are acorduri cu 269 de instituții, din 27 de ţări participante la program. Între acestea se numără: Franța, Spania, Italia, Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Polonia, Portugalia, Turcia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Norvegia, Marea Britanie etc.

A.O.: Credeți ca studenții sunt bine informați în legătură cu bursele Erasmus?

L.H.: În epoca tehnologiei în plină expansiune și a accesului nemărginit la informație, există o mulțime de canale de informare de care studenții dispun, iar pentru un student silitor Erasmus+ nu este o noutate. Sunt studenți care din primul an vin la Biroul Erasmus+ și adresează întrebări legate deselecție, de perioade de înscriere întrucât sunt nerăbdători să participe la acest program și vor să se pregătească din timp pentru asta. Pentru cei care nu sunt informați, încercăm noi să găsim metode și soluții atrăgătoare ca să îi facem să devină curioși și să afle singuri sau cu ajutorul nostru ce presupune programul și, implicit, o mobilitate. Interesul nostru este ca studenții să fie bine informați, în sensul de corect și în timp util.

Interacțiuni, informare și voluntariat

A.O.: Cum se desfașoară activitățile de promovare? Care  sunt criteriile după care sunt aleși potențialii bursieri?

L.H.: Activitățile de promovare fac parte din activitatea Departamentului de Relații Internaționale, iar promovarea presupune, înainte de toate, sesiuni de informare, apoi diseminare a rezultatelor, schimb de bune practici prin prezentarea de mobilități de succes, interacțiunea cu foști participanți la mobilități, discuții cu grupuri restrânse de lucru, activități culturale și sociale pe carele organizăm impreună cu studenții voluntari de la Erasmus Student Network (ESN) Craiova și la care participă și studenții Erasmus+ străini din Universitatea din Craiova.

A.O.: Cum reacționează studenții când îi informați cu privire la o potențială plecare

cu bursele de studiu?

L.H.: Studenții sunt, în general, receptivi la ideea de mobilitate academică. Este o practică veche în toată Europa și, dincolo de aspectul academic, de studiu propriu-zis, este și mirajul

călătoriilor care îi atarge pe studenți. La întâlnirile de informare pe care Departamentul de Relații Internaționale le organizează periodic cu studenții doritori să aplice pentru un grant de mobilitate participă studenții curioși, dornici de a face și altceva. Majoritatea studenților cu care interacționăm sunt activi, adresează întrebări care să ii ajute să își facă o idee despre parcursul unei mobilități, iar noi încercăm de fiecare dată să le oferim toate informațiile de care au nevoie.

A.O.: Care este valoarea unui grant de mobilitate? Studentul trebuie să contribuie cu o sumă de bani pentru a putea pleca?

L.H.: Mobilitate unui student este finanțată din fondurile Erasmus+ ale Universității și grantul constituie un sprijin financiar pe care studentul îl poate folosi pentru subzistență, cazare sau transport. Granturile oferite studenților se calculează în funcție de tipul mobilității, durata acesteia și țara de destinație. Grantul de mobilitate/lună este fix și se stabilește în conformitate cu Ghidul Programului și cu reglementările specifice emise de Operatorul Național de Program. Pentru o mobilitate de studiu, un student primește 520 Euro/lună, iar pentru o mobilitate de practică, 720 Euro/luna. Excepție de la această regulă fac mobilitățile desfășurate în una dințările: Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Macedonia, Turcia. Mobilitățile în aceste țări vor fi finanțate cu 470 Euro/luna pentru studiu, respectiv cu 670 Euro/luna pentru practică. Studentul nu trebuie să contribuie cu sume suplimentare pentru apleca în mobilitate. În acest sens nu există nicio precizare sau restricționare. Bineînțeles că dacă doresc, studentul sau familia acestuia pot contribui cu sume suplimentare, care să conducă la bunăstarea studentului aflat în mobilitate, acest lucru nu este interzis. Este de menționat faptul că studenții care beneficiază de burse sociale vor primi un grant adițional de 200 Euro/lună în cazul mobilităților de studiu. Pentru mobilitățile de practică această regulă nu se aplică. În plus, este bine de știut și că bursele de merit/studiu/excelență se vor primi și pe perioada de

mobilitate.

A.O.: Ce alte oportunități oferă Erasmus studenților craioveni?

L.H.: Alte oportunități de care pot beneficia studenții craioveni pot fi sau vor fi implementate în viitor în rândul studenților prin intermediul proiectelor de cooperare pe care le gândesc, le

structurează și le depun, cu scopul obținerii finanțării, grupurile de profesori și sau cercetătorii din rândul comunității academice a universității noastre, în vederea îmbunătățirii, dezvoltării și modernizării procesului de învățare.

A.O.: Ce presupune voluntariatul în cadrul programului Erasmus?

L.H.: La nivelul universității noastre, grupuri de profesori, cercetători, voluntari, pot depune proiecte individuale de cooperare pe o Acțiune-cheie și pot implementa astfel de proiecte cu finanțare europeană, ale căror efecte și beneficii să fie valorizate în rândul întregii comunități academice, studenți și profesori deopotrivă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *