530 de locuri la Facultatea de Științe Exacte

În perioada 16-27 iulie 2012, Facultatea de Științe Exacte organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2012-2013 – studii universitare de licență.
Dosarele de concurs pentru Departamentul de Informatică se vor depune la sala 229, între orele 8-15 (inclusiv sâmbătă și duminică), iar rezultatele finale se vor afișa în data de 27 iulie, ora 14:00. Durata studiilor este de 3 ani. 128 de locuri vor fi  bugetate, iar 72 vor fi cu taxă în cuantum de 2500 RON. Admiterea se va face pe baza mediei examenului de bacalaureat.
Înscrierile la Departamenul de Matematică din cadrul aceleiași facultăți se desfășoară în paralel cu cele de la Departamenul de Informatică. În total 100 de locuri îi așteaptă pe viitorii studenți. 40 dintre acestea vor fi subvenționate  de stat, iar restul de 60 vor fi cu taxă. Și aici taxa de studii este de 2500 RON, iar durata studiilor este de 3 ani.
Acte necesare pentru înscriere:
 • Cerere tip de înscriere.
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată. Pentru absolvenţii promoţiei 2011 se acceptă şi adeverinţa de bacalaureat original sau copie legalizată, cu media la bacalaureat specificată.
 • Documente din care să rezulte notele din cei 4 ani de liceu de la matematică sau informatică.
 • Certificat de naştere în original şi copie xerox (se va legaliza de către comisia de admitere) sau copie legalizată.
 • Buletinul/Cartea de identitate original şi copie xerox.
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate.
 • Două fotografii tip buletin.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student pentru candidaţii care sunt studenţi la alte facultăti.
 • Taxa de înscriere: 100 RON pentru un domeniu de licenţă sau 120 RON înscrierea pentru doua domenii de licenţă.
 • Dosar plic.
La Departamentul de Fizică, din cadrul Facultății de Științe Exacte, la cele două domenii de licență Fizică și Știința Mediului, 80 de locuri la buget și 40 de locuri la taxă îi așteaptă pe viitorii studenți. Aceștia pot studia Fizică, Fizică informatică, Fizică medicală și Fizica mediului (pentru fiecare specializare există câte 20 de locuri bugetate). Admiterea se va face pe  baza concursului de dosare depuse în perioada 16-30 iulie 2012, iar rezultatele vor fi afișate pe 31 iulie. 


 Acte necesare pentru înscriere: 

 •  Cerere de înscriere tip Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu promoţia 2012 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip care să conţină notele obţinute la fiecare dintre probele susţinute la Examenul de Bacalaureat; 
 • Certificatul de naştere în copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către comisiile de admitere ale facultăţii; Adeverință medicală tip M.S.; 
 • 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; 
 •  Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, eliberată de decanatul facultăţii sau diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (pentru înscrierea la a doua facultate);
 • Diploma de absolvire sau de licenţă, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare; 
 • Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere; 
 • Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la admitere, conform cu legislaţia în vigoare. 

           Din cadrul aceleiași facultăți, la Departamentul de Chimie înscrierile au început pe 09 iulie și se vor încheia pe data de 26 iulie. Dosarele se depun la sediul departamentului din strada Calea Bucureşti Nr. 107 I , etaj I, sala 111, între orele 08-15. Rezultatele finale se vor afișa pe data de 27 iulie. Pe viitorii studenți, la cele două domenii Chimie și Știința Mediului îi așteaptă 110 locuri.  Specializare Chimie şi Biochimie Tehnologică are 50 de locuri la buget, iar Specializarea Chimia Mediului are 25 de locuri. Restul de 30 sunt cu taxa. Admiterea se va face pe baza mediei examenului de bacalaureat.

Acte necesare pentru înscriere:
 • cerere de înscriere tip (se găseşte la Comisia de înscriere);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că este apt candidatul pentru înscrierea la facultate;
 • diplomă bacalaureat în original şi copie legalizată (pentru promoţia 2012 adeverinţă de absolvire tip) – dacă în diploma de bacalaureat sau în adeverinţa de absolvire tip nu sunt menţionate mediile celor 4 ani de liceu, este necesar un act suplimentar (foaie matricolă) în care să fie înscrise aceste medii;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la finele sesiunii de examen 2011–2012, eliberată de decanatul facultăţii şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • diploma de absolvire sau diploma de licenţă, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • foaie matricolă/supliment la diplomă în original;
 • certificat de naştere în copie legalizată;
 • copie buletin de identitate/carte de identitate;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie legalizată;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu aţi mai beneficiat de şcolarizare pe locuri subvenţionate de la buget;
 • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar) – de scutirea de taxă candidaţii pot beneficia o singură dată la prima facultate la care îşi depun actele în original;
 • chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de înscriere (100 RON opţiunea pentru un singur domeniu de licenţă/120 RON opţiunea pentru două domenii de licenţă) eliberată de Comisia de înscriere.
de Claudiu Voicilă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *