Startul la Litere se dă pe 23 iulie

Înscrierile pentru anul universitar 2012-2013 – studii universitare de licență, la Facultatea de Litere vor începe luni, 23 iulie și se vor încheia pe 28 iulie. Admiterea se face baza mediei de bacalaureat pentru departamentele Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării și pe baza unui concurs de admitere desfășurat în perioada 29 iulie (etapa I) – 30 iulie (etapa a II-a) în cazul departamentului de Arte (Muzică și Teatru). Rezultatele se vor afișa pe data de 31 iulie.
Taxă de înscriere este de 100 lei, iar cea şcolară – Zi, I.D – 2700 lei. 
Studenții care vor aplica pentru domeniul Muzică – Interpretare muzicală – canto și Interpretare muzicală – intrumente vor trebui să treacă de două etape. Prima – eliminatorie – va consta într-o probă interpretativă, iar a doua va testa capacitățile tinerilor cu privire la solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral, dictat muzical-scris. Cei ce vor opta pentru Teatru și artele spectacolului – vor trece și ei printr-o primă probă eliminatorie care va consta într-o probă orală/ practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Etapa a II-a se va finaliza cu o notă primită în urma susținerii unui monolog și a unei probe de improvizație.
Facultatea de Litere pune la dispoziția viitorilor studenți locuri la buget și la taxă după cum urmează:
 • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă: 65 locuri buget, 13 locuri taxă, 50 locuri taxă pentru ID, 2 pentru studenții străini;
 • Limba și literatura română – Limba şi literatura latină: 10 locuri buget;
 • Limba și literatura română – O limbă și literatura modernă (la Drobeta-Turnu Severin): 33 locuri buget, 5 locuri taxă, 2 pentru studenții străini;
 • Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă: 50 locuri buget, 45 locuri taxă, 5 locuri studenți străini;
 • Limba și literatura franceză – O limbă și literatură modernă: 20 locuri buget, 20 locuri taxă, 8 locuri pentru studenții străini;
 • Traducere și interpretare: 20 locuri buget, 15 locuri taxă, 5 locuri studenții străini;
 • Comunicare și relații publice: 40 locuri buget, 47 locuri taxă, 3 locuri studenții străini;
 • Pedagogie muzicală: 7 locuri buget ,8 locuri taxă;
 • Interpretare muzicală-canto: 5 locuri buget, 2 locuri taxă, -, 1 locuri studenții străini;
 • Interpretare muzicală-intrumente: 5 locuri buget, 2 locuri taxă, 1 locuri studenții străini;
 • Artele spectacolului (actorie): 8 locuri buget, 2 locuri studenții străini;
Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, sesiunea 2012 sunt următoarele:
1. Dosar mapă;
2. Cerere de înscriere tip (se ia de la sală în momentul înscrierii);
3. Diploma de bacalaureat – copie legalizată;
4. Foaia matricolă – copie legalizată;
5. Certificatul de naştere – copie legalizată;
6. Buletin de identitate / Carte de identitate – copie;
7. Adeverință medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de
familie (cu specificația medicului apt pentru facultate”) – original;
8. Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de
înscriere la concursul de admitere (scutirea se aprobă doar pentru o singură
universitate, facultate, secție) – original;
9. Chitanța doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
10. Candidații care sunt studenți prezintă la înscriere adeverința de student cu
situația şcolară încheiată (studenți integralişti), adeverința (de student sau
absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) – original;
11. Candidații care sunt absolvenți de o altă facultate prezintă la înscriere copie
legalizată după diploma de licență, copie legalizată după foaia matricolă sau
suplimentul la diplomă
12. Procură notarială  pentru împuternicit (în cazul în care candidatul nu se
prezintă personal la înscriere) – original.
                                                                                                                                 Lavinia Aranghel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *