Facultate sau postliceală?

Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 secţiunea a 11-a, Art. 44.(1), învăţământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Au dreptul să se înscrie în învăţământul postliceal, în condiţiile alin. (8), absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Învăţământul postliceal are o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională. Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă.

Andrei Leoampă, elev al Şcolii Postliceale Sanitare „Charles Laurgier” spune că a ales să meargă la postliceală pentru că face mai multă practică: „Pe specializare mea, asistent de radiologie învăţ exact ce îmi place şi de îmi doresc să fac mai departe. Dacă mergeam la facultate eram nevoit să învăţ lucruri de care nu am nevoie. Sigura diferenţă dintre un asistent cu postliceală şi unul cu facultate este la salariu”, a adăugat acesta.

Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Acestea au personalitate juridică, au caracter non-profit, sunt de interes public şi sunt apolitice. Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare şi altele asemenea.

Andreea Elena Dinu (Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, II) a ales să meargă aici, deoarece a terminat un liceu pe profil, dar şi pentru că, ne povesteşte ea: „Nu am avut de ales între postliceală şi facultate, pentru că în acest moment nu cred că avem în Craiova şcoală postliceală pe profil sportiv. Sunt mulţumită de această facultate”, a completat studenta.

Învăţământul românesc îţi oferă oportunitatea de a urma atât o facultate la buget cât şi o şcoală postliceală, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de admitere, deoarece postliceala nu este considerată studiu superior, deşi sunt mulţi tineri care nu ştiu.

Andreea Maria Gheorghiu (Facultatea de Ştiinţe, Fizică Medicală, II, şi elevă la Şcoala Postliceală Sanitară „Charles Laurgier” II): „Am ales să urmez ambele forme de învăţământ deoarece au legătură, mă ajută pentru viitoarea meserie, fizician medical. La început mi-a fost greu, dar acum le îmbin foarte bine. Profesorii mă înţeleg şi mă încurajează”.

 

Daniela Vulpe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *