Admitere 2012 Facultatea de Mecanică

      Înscrierile la Facultatea de Mecanică au început încă din 09 iulie și se vor încheia pe 26 iulie. Acestea au loc de luni până vineri între orele 9:00 – 14:00, iar sâmbătă și duminică între orele 9:00 – 12:00. Actele necesare se depun la Secretariatul Facultății de Mecanică din str. Calea Bucuresti, nr.107. 

    Pentru a se putea înscrie la această facultate, candidații trebuie să depună un dosar mapă care să conțină: 
 a) fişa de înscriere – ciclul I – de studii universitare de licenţă. 
 b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă; 
 c) certificatul de naştere, în copie legalizată (legalizarea se poate efectua şi de către comisiile de admitere ale facultăţilor); 
d) adeverinţă medicală tip M.S; 
e) două-trei fotografii; 
f) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studiu; 
g) declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget; 
h) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
i) Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă; 
j) Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere. 
        În acest an, admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat. Taxa de înscriere la Facultatea de Mecanică se va plăti la secretariatul facultății și are valoarea de 100 RON pentru primul domeniu ales de către candidat. În cazul în care acesta va opta și pentru alte domenii de studii, taxa va crește cu doar 20 RON pentru fiecare domeniu suplimentar ales. Astfel, dacă viitorul student optează pentru toate cele patru domenii ale Facultății de Mecanică, taxa nu va depași 160 RON. 
          Cele patru domenii ale Facultății de Mecanică oferă un total de 200 de locuri la buget și 80 de locuri la taxă. Pentru specializarea Autovehicule Rutiere există 70 de locuri la buget și 40 de locuri la taxă, pentru Ingineria Transporturilor și a traficului sunt 35 de locuri la buget și 25 locuri la taxă. Specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini oferă 55 de locuri la buget și 5 la taxă, iar Ingineria economică în domeniul mecanic scoate la concurs 40 de locuri la buget și 10 la taxă. 
         Rezultatele finale pentru sesiunea de admitere iulie 2012 vor fi afișate pe 27 iulie, criterii de departajare fiind media obținută la bacalaureat la Limba și Literatura Română și media obținută la Matematică. 
Anca Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *